in

Regulamin sejmu z 1920 roku

Regulamin sejmu z 1920 roku Obrazki

Regulamin dla panów posłów sejmowych.

§ 1. Bójki, rwanie się za czuby i inne burdy karczemne są dozwolone jedynie w obrębie gmachu sejmowego. Na podobne rękoczyny na ulicy nie pozwalają przepisy policyjne. Zwraca się uwagę panów posłów, iż plucie na siebie, wobec istnienia spluwaczek jest całkiem zbyteczne.

§ 2. W celu położenia tamy burdom z wysokości trybuny, w sali sejmowej ustanawia się specjalnego woźnego. Poseł wstępujący na mównicę, obowiązany jest chuchnąć woźnemu w twarz. Kandydat mający w sobie więcej niż trzy kieliszki przepalanki nie będzie dopuszczony na trybunę.

§ 3. Zabrania się komukolwiek wygrażania pięścią posłom komunistycznym. Poseł komunistyczny bądź co bądź jest też trochę człowiekiem.

Cristiano Ronaldo wykonuje gest Diego Simeone Sport Video

Cristiano Ronaldo wykonuje gest Diego Simeone

Jeden strzał - dwóch zabitych Video

Jeden strzał – dwóch zabitych