Regulamin sejmu z 1920 roku


Regulamin sejmu z 1920 roku Obrazki

Regulamin dla panów posłów sejmowych.

§ 1. Bójki, rwanie się za czuby i inne burdy karczemne są dozwolone jedynie w obrębie gmachu sejmowego. Na podobne rękoczyny na ulicy nie pozwalają przepisy policyjne. Zwraca się uwagę panów posłów, iż plucie na siebie, wobec istnienia spluwaczek jest całkiem zbyteczne.

§ 2. W celu położenia tamy burdom z wysokości trybuny, w sali sejmowej ustanawia się specjalnego woźnego. Poseł wstępujący na mównicę, obowiązany jest chuchnąć woźnemu w twarz. Kandydat mający w sobie więcej niż trzy kieliszki przepalanki nie będzie dopuszczony na trybunę.

§ 3. Zabrania się komukolwiek wygrażania pięścią posłom komunistycznym. Poseł komunistyczny bądź co bądź jest też trochę człowiekiem.

Leave your vote

1 point
Upvote Downvote

Total votes: 3

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 66.666667%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 33.333333%


Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…