Większej głupoty nie mógł zrobić

Większej głupoty nie mógł zrobić Podryw